VIJFTIG JAAR „HAAGSCHE COURANT’ 156 deel, het bedrijf te het ook weer de „Haagsche der nieuwste vindingen aan mechanische zetter een deel, en spoedig zou blijken welk een gróót deel, van deze taak overnemen. Ook thans was het weer de vérziende blik van A. Sijthoff, die op elk nieuw snufje in zijn vak beslag legde, om verbeteren en op hooger plan te brengen. Ook de redactiestaf werd geleidelijk uitgebreid. Er werden nieuwe redacteuren benoemd, terwijl de nieuws voorziening doorloopend werd aangevuld en verbeterd. Nu eens was het een betere telegrafische berichtendienst, die werd ingelascht, dan weer was het de aanstelling van speciale correspondenten, die het blad aantrekkelijker en lezenswaardiger maakten. Altijd werd getracht redactio neel en technisch het beste te geven, wat men kon ver krijgen. De zeer bekwame leiding van den hoofdredacteur J. Doorman, die zich deed kennen als een journalist van zeer bijzondere gaven, vestigde steeds meer de aandacht op de „Haagsche Courant”, waarvan het lezergetal dan ook gestadig bleef wassen. Ik mag hier niet onvermeld laten, dat het ook de „Haag sche Courant” was, die als reclame in een gehuurde lokaliteit in de Wagenstraat den allereersten vorm der bioscoop introduceerde! Het was de z.g. biograaf, welke in die dagen een groot opzien verwekte. Duizenden Hage naars kwamen naar de Wagenstraat, om van deze voor dien tijd zeer actueele reportage te genieten. De Kroningsfeesten te Amsterdam, een opname van Z.H. Paus Leo XIII, vormden de groote attracties, want z.g. speelfilms kende men nog nagenoeg niet. De directie der „Haagsche Courant” bewaart nog steeds vol trots deze films (die van een breeder formaat zijn dan de tegenwoordige), als een herinnering aan de eerste cinema in Den Haag! Heel veel jaren later zou Courant” zijn, die toen een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 172