VIJFTIG JAAR „HAAGSCHE COURANT” 159 Terwijl een snelpers 25 jaar geleden met haar 1200 exemplaren in het uur men stond daar toen versteld over! in de behoefte der courantenproductie voorzag, draaien er in 1908 vier rotatiepersen van de nieuwste constructie, die elk per uur 12.000 exemplaren van 8 bladzijden van onze courant gevouwen en wel voor verzending af leveren.” De volgende vijf en twintig jaren zouden nóg grootere wonderen zien. In 1933 draaien er zes groote rotatie- machines, elk met dubbele productie, die per uur 180.000 exemplaren van 8 bladen kunnen leveren! De omvang der dagelijksche courant is in dit tijdsver loop natuurlijk ook grooter geworden, zoodat een uit minder dan 16 pagina’s bestaande courant niet meer voorkomt. Hoe zwaar in gewicht sommige van deze nieuwe machines waren (want steeds bleef men bij op technisch gebied) bleek wel in 1921, toen de courant verhuisde naar de overzijde en het regiment Genietroepen er aan te pas moest komen, om de zware betonblokken, waar de persen op rustten, met dynamiet op te blazen. Een zeer gevoelig verlies leed de „Haagsche Courant” in 1913, toen de in Den Haag algemeen hooggewaar deerde hoofdredacteur J. Doorman overleed. Van hoe veel beteekenis was hij voor de ontwikkeling der „Haag sche Courant” geweest! Zijn gezaghebbend woord had bij autoriteiten en burgerij steeds weerklank gevonden. De „Haagsche Courant” werd wel zwaar getroffen. Van dezen Hagenaar, die haar zoo lang uitstekend geleid had, mocht de redactie schrijven bij zijn 25-jarig jubileum als hoofdredacteur: „Ziehier nu eens, op de eereplaats in onze courant, een artikel, waarvan wij den hoofdredacteur met opzet onkundig hebben gelaten. En daarvoor is een goede

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 176