SIMON DE LA VALLÉE 10 Thesauriersreken. nr. 781, fol. 244. 2) Zie hieromtrent, en wat betreft de beteekenis van S. de la Vallée als architect, mijn Handboek tot de Gesch. der Nederl. bouwkunst, dl. III, blz. 62 en 115 vv. 3) Thes. Reken. 1633, Nass. Domeinarch., nr. 781, fol. 298. De bouwgeschiedenis van het huis Ter Nieuburch, dat tot dusver ten onrechte aan Jacob v. Campen is toegeschreven, hoop ik binnenkort elders te publiceeren. Blijkbaar was het in verband met dit nieuw op te trek ken „corps de logis”, en den hierbij behoorenden park- aanleg, dat men den Parijschen architect de la Vallée en zijn kunstbroeder Mollet hierheen had laten komen. Want in October van hetzelfde jaar 1633 wordt betaald „aen Arent Arentz s Gravesandt architect en schryn- wercker de Somme van vier ende twintich ponden overt maecken ende hermaken van een houten model ter ordonnantie vanden Architect la Vallee, diennende tot den grooten Trap te Honselerdyck”, x) En deze groote trap van hardsteen „met balusters, swarte marber ende constlich geciert”, werd in het volgende jaar door de steenhouwers Hendrick Nysius en Jan Michielsen in het centrale trappenhuis van het nieuwe corps de logis opgetrokken. 2 Simon de la Vallée had zich blijkbaar al spoedig een vooraanstaande plaats verworven, want evenals te Hon- selaarsdijk, vinden we hem nog in 1633 werkzaam aan de voltooiing van het in 1630 naar de plannen van Bart- holdt van Bassen begonnen huis ter Nieuburch te Rijswijk, waarvoor onze meester de vertrekken van Amalia van Solms kreeg in te richten. 3) En in Mei 1634 volgde reeds zijne benoeming tot „architect van Zijne Hoogheids gebouwen”, de positie dus van hofarchitect, die nog niemand vóór hem had bekleed, en waarin Pieter Post hem zou opvolgen. Hoewel de la Vallée deze plaats

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 20