IN HAAGSCHE OMGEVING 237 Inmiddels heeft het Vredespaleis nieuwe bewoners ge kregen, die zich reeds lang tevoren, ja eigenlijk reeds voor den oorlog daartoe hadden aangemeld. Deze bewoners zijn de studenten van de Academie van Internationaal Recht, die jaarlijks gedurende de zomermaanden hun dorst naar volkenrechtelijke kennis komen lesschen aan de bron, die daartoe sedert 1923 in het Vredespaleis ont springt. Ter tweede Vredesconferentie werd, in het bij zonder van Roemeensche zijde, aandacht gevraagd voor de wenschelijkheid van een Academie voor Volkenrecht. Deze gedachte viel bij vooraanstaande Nederlanders, onder wie het bestuur van de Carnegie Stichting en wijlen Asser in goede aarde, en verschillende plannen werden in de daaropvolgende jaren uitgewerkt teneinde tot een der gelijke Academie te komen. Echter, de middelen vormden een ernstig beletsel, totdat het gelukte den even energie- ken als bekwamen Brown Scott, die de ziel mag heeten van het Carnegie Endowment, in 1910 door Andrew Car- samenstelling van het Hof aangebracht, ook merkbaar, dat het zuiver juridisch element aan het diplomatieke meer plaats heeft moeten verleenen dan in 1921 daaraan werd ingeruimd. De nieuwe rechters van Den Haag kozen, nadat achtereenvolgens na onzen landgenoot Loder, de Zwitser Huber en de Italiaan Anzilotti het presidium hadden gevoerd, den Japanner Adatci als zoo danig. Hij is thans de president van dit Gerechtshof, dat bijkans de geheele beschaafde wereld omvat, in het oog van velen een wat zonderlinge speling van het lot, nu van vele zijden tot Japan verwijten worden verricht, betrekking hebbende op schending van het volkenrecht. Een speling van het lot slechts voor diegenen, die niet voldoende beseffen, dat het een geheel los staat van het andere.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 255