GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 247 den Dag, 2. Cyriel Buysse door H. v. H. Morks, 441445. Cyriel Buysse. Gulden Winckel, 141 143. Cyriel Buysse door H. Robbers. Elsevier II, 211213. Cyriel Buysse door d. B. Opw. Wegen X, 202. Cyriel Buysse door G. van Hulzen. Holl. Rev., 711712. Cyriel Buysse. Groot Nederland II, 95. Cyriel Buysse door C. Tazelaar. Stemmen des Tijds, 21e jg„ II, 304—306. 26 Dec. 1931door J. C. Ramaer. Levensberichten van de Mij. der Nederl. Letterk. Cyriel Buysse door F. Coenen. Groot Nederland II, 289—294. Fie Carelseh, 25-jarig tooneeljubileum. Holl. Revue, 861—864. H. Blink. Vragen van Jacob Cats en zijn Spiegel van den ouden en nieuwen tijd door H. G. Cannegieter. Op de Hoogte, 348351. Joh. Colerus biograaf van Spinoza door W. G. van der Tak. Nieuwe Gids II, 476'480. C. L. Walther Boer, dirigent van de Kon. Mil. Kapel door H. G. Cannegieter. Morks, 337346.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 265