GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE 253 Omstreken. den Goeden Herder te Wassenaar. Gids voor het Westland. Samengesteld door R. Een wandelrit door de Wassenaarsche duinen in 1855 door B. G. Stempels. Levende Natuur. De Kerk van Aart van der Leeuw. Afscheid en verdiepte kennis making door H. van Loon. Gulden Winckel, 161—163.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 271