28 Juni. 2 Juli KRONIEK OVER 1932 265 28 Weers 2 4-7 7 7 7 „De 8 10 13 14 14 I van de wed. van van de harmonica-tram cp Overlijden Generaal. Overleden L. Brummel, redacteur van Avondpost”. Werkloozen gooien 6 spiegelruiten in bij de Bijenkorf in de Wagenstraat. Afscheid van Ds. Bootsma als predikant van de „Stichting Bloemendaal” te Loosduinen. 50-jarig bestaan van de afdeeling Den Haag van den Volksbond tegen drankmisbruik. Besluit van den Gemeenteraad om met 1 Sept, acht Openbare Lagere Scholen te sluiten. Opening van de Dr. Schroeder van der Kolk- stichting, werkinrichting voor geesteszieken, Westeinde 35. Ingebruikneming lijn 8. 102e verjaardag Eskens. 30 Juni-2 Juli. Internationale Conferentie voor het Ge- schiedenis-onderwijs in de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Opening van de 30e Conferentie van de Ned. Ver. voor Volks- en Schoolbaden in het Kur- haus. Feestelijke herdenking van het 50-jarig be staan van de Eerste Nederlandsche Verzeke ring Mij. op het leven en tegen invaliditeit. De Jaarvergadering van het Comité Inter national des Sciences Historiques te ’s-Gra- hage bijeen. Opening van de tweede Bewaarplaats van de Vereen. Juliana-Kinderbewaarplaatsen in de Doggersbankstraat. van H. C. Kronouer, Luitenant-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 283