30 Juli. KRONIEK OVER 1932 267 eind 1-4 Aug. 1 2 2-7 4 6 8 8 9 9 10 11 naar aanleiding van en Jagers voor Congres in het Gebouw de Ruyterstraat 67. ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van den Algem. Nederl. Geheelonthoudersbond. Bezoek van 70 leden van de „Cercle artistique et littéraire de Bruxelles” aan Den Haag en Scheveningen. Conferentie van Stikstofproducenten in ver- verschillende landen in het Palace-Hotel te Scheveningen. 50-jarig jubileum van P. Pieterse, chef bij de drukkerij firma F. J. Belinfante voorheen A. D. Schinkel, Paviljoensgracht. Onrust in de Binnenstad het rapport-Welter. Internationaal Congres voor vergelijkend recht in de Ridderzaal. Prins Hendrik en Prinses Juliana spreken voor Polygoon’s geluidsfilm. Défilé van de Grenadiers Minister Deckers. Begin gemaakt met de verbreeding van de brug over de Schenk aan de Laan van N.O.I. Overleden Dr. Ir. J. L. Cluysenaer, oud- Directeur der Staatsspoorwegen. Vechtpartij op den Hofweg tusschen fascisten en communisten. Benoeming van Mr. A. C. Josephus Jitta, Secretaris van den Hoogen Raad van Arbeid, totHoogleeraar te Delft en Rijksbemiddelaar. Bezoek van den Prins aan den heer J. Sassen, Directeur van Hotel Central, naar aanleiding van diens onlangs gevierd zilveren jubileum. Evangeliesatiedag gehouden in den Herten kamp van „Vreugd en Rust” te Voorburg ter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 285