KRONIEK OVER 1932 269 het Instituut Schoe- 1 Sept. 1 de 2 2 2 5 5 5 6-8 7 de 7 8 Dr. U. Wilde S. 8 12^-jarig bestaan van vers. Mr. A. H. du Mosch treedt af als President van de Arrondissements-Rechtbank. Opening van de De Colignyschool aan Van Heutzstraat 2 hoek de Sillestraat. Prins Joachim Albrecht van Pruisen dirigeert een concert in de Kurzaal te Scheveningen. 40-jarig jubileum van den heer van de Wete ring, bijgenaamd De Rooy, Bibliothecaris van het Dep. van Defensie. Ingebruikneming van het vernieuwde school gebouw der Ned. Herv. Gem., de Chr. M.U.L.O.-school van de Vereeniging „De Vreeze des Heeren is het beginsel der Wijs heid” aan de Doornstraat te Scheveningen. Plechtige opening in de Ridderzaal van de Jaarlijksche Conferentie van de „Fédération Aeronautique Internationale”. Opening van het Internationaal Wijsgeerig Congres in de Rolzaal ter gelegenheid van het feit dat 300 jaar geleden Spinoza geboren werd. 8ste Internationale Tuberculose Conferentie in den Dierentuin. Middenstandstentoonstelling in Amicitia, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van R.K. Middenstandsvereen. „Hanze”. Intreêpreek, gehouden door Ds. Wijmenga, Gereformeerd Predikant in de Bethelkerk te Scheveningen. Opening van de nieuwe Nutsschool, dicht bij Kijkduin. 40-jarig priesterschap van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 287