22 Oct. 25 26 29 29 1 Nov. 2 6 7 29 30 24 25 1 1 1 KRONIEK OVER 1932 273 18 Dr. Johan Wagenaar. de Kon. Ned. Politie- naar den het nieuwe Vrij Katholieke de Rietzangerlaan. van de C.J.M.V. 25 en 29 Overleden Dr. E. W. de Flines, keel-, neus- en oorarts. Overleden P. van Oort, Kolonel b.d. Oprichting van de Rabbijn De Hond Stichting voor Joodsche blinden. Inwijding van het Wijkgebouw „Eltheto” van Wijk XIV der Ned. Herv. Gem. in de Azalea- straat. Feestavonden in het gebouw Musica, aanleiding van het 35-jarig bestaan van Koningin Wilhelminabond. 60-jarig bestaan van de Chr. Oratorium- vereeniging „Oefening en Stichting”. Opening van de Sociëteit van de Haagsche Studenten Vereeniging in perceel L. Vijver berg 7. 35-jarig bestaan der Dilettanten Tooneelver- eeniging A.D.O. Overleden Frits Lapidoth, letterkundige. Installatie van Pastoor Ign. Wils in de St. Agneskerk aan de Beeklaan. Instelling van Lijn 3A, die rijdt van S.S.- station naar den Nieboerweg, terwijl Lijnl2 haar eindpunt vindt bij de Lijsterbesstraat. 25-jarig ambtsjubileum van Dr. M. Franzie. 70ste verjaardag van 25-jarig bestaan van honden Vereeniging. Afscheid van Generaal H. A. F. G. van Ermel Scherer als Directeur van de Hoogere Krijgs school. Inwijding van Kerkgebouw aan 40-jarig bestaan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 291