KRONIEK OVER 1932 274 7 Nov. de Indische vereeniging 8 9 14 15 17 17 20 20 21 21 22 9 10 Overleden Ds. H. J. de Zwart, emeritus predikant van de Ned. Herv. Gemeente te Scheveningen. Oprichting van „Slamet Hindia Het faillissement van de Maatschappij Park flat is opgeheven. Twee Rotterdammers heb ben den boedel der Mij. overgenomen. Het flatgebouw Marlot zal worden afgebouwd. 20-jarig bestaan van den Armenraad. Overleden J. F. Plet, oud-Directeur-Genees- heer van de Stichting Oud-Rozenburg te Loosduinen. Overleden Mr. L. J. A. van Lidt de Jeude, oud-Griffier van het Gerechtshof. Afscheid van H. W. C. Roelofsen als admini strateur van den Gemeentelijken Reinigings dienst. Het 300-jarig bestaan van de Remonstrant- sche Gereformeerde Gemeente te ’s-Graven- hage in de kerk aan de Laan herdacht. 70-jarig bestaan der Zondagschoolvereeni- ging „Dat de broederlijke liefde blijve”. Demonstratief congres van het N.A.S. (Nationaal Arbeids-Secretariaat) in den Die rentuin 70ste verjaardag van W. H. Vliegen, lid van den Gemeenteraad. Faillissement van het flatgebouw Catsheuvel aan de Adriaan Goekooplaan. Afscheid van den Oostenrijkschen Gezant Duffek. 25-jarig jubileum van Fie Carelsen, actrice.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 292