KRONIEK OVER 1932 275 23 Nov. 23 26 26 26 28 29 30 30 4 25 26 van Dr. J. K. W. Weygers 1 Dec. 3 3-6 den Ned. Bond van Huis- en en Bouwkundigen in Twee Congres van Grondeigenaren Steden Palace. 25-jarig Jubileum als Gynaecoloog. Overleden C. Vollgraff, Notaris. Besluit van B. en W. dat van de winkelhuizen aan de Conradkade woonhuizen zullen mogen gemaakt worden. Oprichting van een Plaatselijken Raad van een 16-tal vereenigingen of afdeelingen van vereenigingen, die bij den Nationalen Vrou wenraad zijn aangesloten. Bijeenkomst in Pulchri Studio ter herdenking van den 300sten verjaardag van Spinoza. Overleden Ds. W. K. Hoevers, Predikant bij de Luthersche Gemeente. Oprichting van een Heerenkappers-Wijkver- eeniging, genaamd het Schilderskwartier. Opening van het nieuwe gebouw van den Rotterdamschen Lloyd op den Korten Vijver berg. Jubileum-concert naar aanleiding van het 75- jarig bestaan van de Kon. Nationale Zang school. Overleden Dr. C. M. Mol, arts voor longziek ten en tuberculose. Oprichting van het Hofstad’s Mannenkoor. Oprichting van een Haagsch Leesmuseum. Viering van het 75-jarig bestaan van de Duit- sche Gemeente. Overleden Derex de Wild, restaurateur van schilderijen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 293