5 Dec. KRONIEK OVER 1932 276 5 Dijk, 6 8 8 8 8 9 9 10 12 13 de vereeniging van der Wyck, oud- H. A. V. van van Ds. M. Schuurman. van de Geref. Kerk van In verschillende magazijnen zijn tonnen van het Heilsleger geplaatst, waarin men speel goed kan doen voor de allerarmste kinderen van Den Haag. Dit plan is uitgegaan van Majoor Bulterman. Overleden Mgr. Dr. A. H. L. Hensen, oud- Directeur van het Nederl. Hist. Instituut, te Rome. 40-jarig jubileum van Referendaris P.T.T. Besluit van H.M. de Koningin, dat er in ver band met de tijdsomstandigheden gedurende het winterseizoen geen officieele feesten en maaltijden zullen plaats hebben. Toetreding van H.M. de Koningin als wer kend lid van het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio. Oprichting van een Comité voor daadwerke lijke hulp aan hulpbehoevende Chineezen pindamannetjes Overleden Jhr. H. M. Minister van Marine. Gunstige beschikking van B. en W. op het gedane verzoek van het Bestuur van Perk- soempoelan-Islam om een eigen Islamietische Begraafplaats te mogen hebben. Overleden K. W. van Sandick, oud-Rijks- ontvanger. Comité gevormd ter vestiging van een open lucht ijsbaan. Gouden jubileum Emeritus Predikant Den Haag-West. Lezingen voor de leden van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 294