ALPHABETISCH REGISTER 282 26, van Cassa, Daniel Cassa, Frederik Abraham 277 276 247 13 Campen, Jacob van Cannegieter, H. G. Canneman, Elias Caperonne Caprivi Carbentus, G. Carelsen, Fie Carlin, gezant 122 170 181, 220 11 (nt. 1) 42 261 Clubgebouw voor Vrouwen 266 263 267 132 101 29 27 27 27 26—29, 277 264 211 248 77 Claess, Allert Cleef, Gebr. van Cleeff, J. (of Isaac?) Cleef, P. van Cleef Heer van Philips van Cleemputte Clemenceau Cler, S. Clotterboke. Club, Indonesische Studie- Ill 37, 38 (nt. 2) - 39 Biz. 10 (nt. 3) 247—249 .128 110 174, 195 64 247, 274 223 Carnegie, Andrew 216, 238, 184 Carnegie-Stichting 237, 258 Case, Elie de Cassa, Antoine Cassa, Anthony Isaac 36, 38, Cassa, Cornelis, Abraham 39 (nt. 2) 40. (nt. 1) 36, 38—40 39 39 37 Biz. 69, 124 .262 van 110 61, 121 Ravesteyn, Clubhuis voor Meisjes Cluysenaer, Dr. Ir. J. L. Cock, Mr. C Cock Blomhoff Cocq, Barend Cocq, Johan Cocq, Johanna Cocq, Ludolf Cocq, Maria 2629, 32 Coenen, F247 Cokaine, Maria de 13, 1416, 18 Colerus, Joh Coligny, Louise de Collectanten der Ned. Herv. Gemeente, College van Collette, Ir. A. E. R. Collins, Sir William Colijn, H Comité van Algemeen Welzijn Comité van daadwerkelijke hulp aan Chineezen 276 Comité d’Examen 187, 188 Comité International des Scien ces Historiques 265 Comité, Nationaal Vrijzinnig Christelijk Jongeren Comité openlucht-ijsbaan Commissie Middelbaar Tech- 206 69 94 207, 224 van 69 Cassa, Gerard Cornelis Cassa, Hendrik Cassa (t), Jacob Cassa, Johan Adriaan Lillie 53 (nt. 1) Cassa, J. F. 37 (nt. 1) Cassa, Johan Samuel 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, enz. Cassa, Mr. Pieter Adriaan Goske53 (nt. 1) Castelenye (of Conchergerie) 72 Castorstraat244 Catanti, Graaf61 Cats, Jacob247 Cauwelaert, Frans van .219 Cayaux, J. L. G255 Cecil, Sir212 Cercle artistique et littéraire 267 Cercle Internationale Chalas, F. Ie Chassé Choate Citters, Burgemeester

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 300