279 INHOUD Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende 1932 245 254 Kroniek over 1932 Alphabetisch Register 303 Jaarverslag 1932 Bladz. 241 van de Vereeniging „die Haghe” over Opgave der geschriften en tijdschriftartikelen be treffende 's-Gravenhage in 1932 verschenen voor zoover ter kennis van de Redactie gekomen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 8