J TWEE VORSTELIJKE DOODEN. steeds persoonlijk Het Jaarboek van „die Haghe” mag ditmaal niet ver schijnen zonder een woord van eerbiedige en dankbare herinnering aan de twee vorstelijke dooden, die Neder land heeft te betreuren. In het bijzonder 's Gravenhage zal beiden missen: H.M. de Koningin-Moeder, die meer dan 55 jaren den Haag bewoonde en Z.K.H. den Prins der Nederlanden, die ruim 33 jaren onze medeburger was. Hoe vaak kon den de Hagenaars de beide vorstelijke personen door hun straten zien rijden of wandelen, hoe zeer stelden de Koningin-Moeder en de Prins belang in velerlei Haag- sche zaken. Ook onze Vereeniging heeft van deze belangstelling mogen genieten. De Koningin-Moeder was onze Hooge Donatrice, de Prins onze Beschermheer. En dit was hun niet slechts een titel; herhaaldelijk hebben zij van hun daadwerkelijke belangstelling in de Vereeniging „die Haghe” doen blijken. Enkele voorbeelden uit den laatsten tijd mogen dit bewijzen. H.M. de Koningin-Moeder nam kennis van den inhoud van het Jaarboek. Toen in 1932 hierin de kaart van den Haag in de 16e eeuw verscheen, mocht het bestuur van H.M. de betuiging van Hare ingenomenheid ontvangen en werden door H.M. twee exemplaren van de kaart op zwaar papier besteld. Ook Z.K.H. de Prins liet zijn gewone dankbetuiging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 10