IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 85 742 743 744 745 746 747 de Gulden Roscam. 748 749 750 751 753 754 i H 1564 1568 H 1561 1564 H 1563 1571 H 1566 1568 H 1570 H 1568 H 1578 H 1578 H 1570 H 1570 Heynrich Jorisz., cueper. dezelfde. Andrees Huybrechtsz., smit op 't Hof. Jan Gerritsz., viscoper. Joost Adriaensz., bode. dezelfde Claes Maertsz., glasemacker. dezelfde. Jannetgen Egbertsdr. dezelfde. H 1577 H 1570 752 i H 1561 1568 van Nye. Willem Gerritsz., scoemacker 3 cameren. dezelfde. Aernt Jansz., viscoper. Weduwe van Aernt Jansz. (achter de Capelie). ’T ACHTEROMME ZUYT ZIJDE beginnende aan de Capelle (Kapelsbrug). Pieter Willemsz., backer, ’t houckhuys. dezelfde. Heynrick Mathysz., mesmacker. Jannetgen van Spangien Baerntsdr. Katryne Barthelmeusdr. Aegten Pietersdr. Pieter Willemsz., backer. Weduwe van Claes Andryesz. Claes Andryesz., metselaer. dezelfde. Weduwe van Claes Andryesz. gen. Heyltgen. Cornells Jansz., een camerken. Hr. Dirck Jansz., priester. Jacob Lubbertsz., besemmacker. Anna Jacobsdr., weduwe van Dirck Potter. Jacob Joostensz. Cornelis Jansz., cueper.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 100