1 IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 87 770 771 772 Roo Leeu. 773 774 775 776 777 778 ST. PIETER- OF GORTSTEEGJE. 779 H 780 H 781 782 H 1561 1567 H 1568 H 1564 1568 H 1564 1565 H 1562 1568 H 1569 H 1569 H 1569 H 1564 Cornells Barthoutsz. dezelfde, erfgenamen, cleyn huys. Kinderen van Gerrit Pietersz., speldemacker. Jacob Pietersz., linnewever. dezelfde. H 1565 1569 H 1564 van de leenen van Hollant. poort van Corn. Barthouts en Adriaen Numan. Cornelis Zegersz., vleyshouwer. dezelfde. Weduwe van Willem van der Gryep. Cornelis Zegersz., vleyshouwer. dezelfde. Heer Jan Verius, priester. Cornelis Barthoutsz., griffier huys waaronder een Jacob Herwijer, procureur. Mr. Volckert Blauschuyt man van Odylia Herwijer. Heynrick Hermansz., waecker. dezelfde, of Herman Hermansz. Andryes de waecker. Erfgenamen van Cors Verbeeck en Pieter Anthonisz. erf van Michiel Jansz. in de Duyf, een camerken. Maerten Heynricksz., procureurs dienaar. Weduwe van Maerten Heynricksz. Maerten in de Maritgen Jansdr., weduwe V. Maritgen 't gortwijf. Joris Cornelisz., een camerken. dezelfde, een camerken. Jacob Herwyer, een camerken. Erfgenamen v. Pieter Aertsz., een tuyn achter hun huys Veenstraet. Jan Jansz. de Gorter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 102