I NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 88 783 in den Gulden Aernt. 784 785 1565 786 H 787 788 789 790 791 792 793 H H 1561 1565 H H 1561 1562 H 1562 1566 H 1562 1567 1577 H 1562 1567 1565 1580 H 1564 dezelfde. Weduwe van Adriaen Numan. Adriaen Gijsenburch, deurwaerder. dezelfde. Sebastiaen Willemsz., bode. in de Duyff. Gors van der Beeck en Pieter Anthonisz. Pieter van Moyalen. H 1561 H 1561 1566 Jan Willemsz., kistemacker. '1561 Magriet Radolet. Mr. Comelis Barthoutsz., griffier van de Leenen van Hollant. dezelfde 't groote huys. Adriaen Numan rekenmeester van de Camer van rekeninghe. van Willem Pietersz. Gryep. DE SPOYESTRAET NOORT ZIJDE beginnende aan het St. Pieter- of Gortsteegje. Joris Cornelisz., houckhuys. dezelfde Agatha, weduwe dezelfde. Mr. Willem Gryep, pensionaris van Delft. Jan Dirckz., meesterknecht, dezelfde. Gijsbrecht de Bootere. Weduwe van Gijsbrecht de Bootere. Lysbeth, weduwe van Michiel Jansz. dezelfde. Jan Michielsz. Erfgenamen van Erfgenamen van Lenert Jorisz. Jeronimus Anthonisz., bode, dezelfde. Jan Cristoffelsz. Andrees Gerritsz., lindewever. dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 103