1 IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 89 794 795 796 797 in den Salm. 798 799 800 801 802 i 803 804 805 F 806 H 1561 1570 H 1561 1570 H 1563 1569 H 1569 H 1569 H 1562 1569 H 1560 1570 H 1569 H 1564 H 1570 Gerrit Pietersz., speldemacker. Kinderen van Gerrit Pietersz. Jan van Ryel, deurwaerder. dezelfde. de gulden Comptoir. Lucas Thomasz. H 1561 1562 1572 H 1562 1572 H 1570 Frans Heynrickz., spilledraayer. dezelfde. Maerten Maertensz., timmerman, dezelfde. Cornells Pietersz. Katerina Gerritsdr., linnenaaister. dezelfde. Trijntgen Baetris Gijsbrechtsdr. Jan Cornelisz., beeldsnijder. Clara Pietersdr. dezelfde Maritgen Pietersdr. Willem Gerritsz., scoemacker. dezelfde. en Lijsbeth Gerritsdochters. Jan Willemsz. alias Jan Stynghen. dezelfde, scrijnwercker. Jasper Dircasz. Verleden, cleermacker. Weduwe van Jacob Jansz., scoemacker. dezelfde. Jan Willemsz. Heyltgen Jansdr., weduwe van Cornelis Dircksz., cooman. Gilles Jansz., cleermacker. dezelfde. Katerina Jorisdr., weduwe van Dammas Philippusz. dezelfde. Jacob Joostensz., drapenier. dezelfde. Trijn Gerritsdr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 104