IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 91 819 820 821 823 824 825 826 827 828 829 830 831 H 1562 1565 1566 H 1565 1568 H 1568 H 1568 H 1570 H 1570 H 1563 1570 H 1560 1567 H 1568 H 1568 H 1567 1578 H 1567 1578 H 1567 1580 Jacob Dircksz., mandemacker, dezelfde, Pieter Jacobsz., Pieter Jacobsz., mandemacker, dezelfde. Katrijn van Gelder, dezelfde. Hr. Huygh Jansz., priester, dezelfde. Grietgen van Yutwijck, procureur. Lazaen, raedt. en Neeltgen Claesdrs. Willem van Bronckhorst. dezelfde, goudsmit. Mr. Cornelis Mr. Jan van dezelfde. Claesdr., houckhuys. dezelfde met Maritgen Jan Claesz. Pieter Vrysen, timmerman. Dirck Jansz. van Wourden in ’t Wolfgen. Dirck Heynricksz. van Waert, procureur. Weduwe van Mr. Dirck van Waert, President van 't Hof en Aernt Buys. Weduwe van Cors van der Beecke. Arent Korstiaen van der Beecke. Weduwe van Arent Corsensz. v. d. Beecke. Gerrit van Renoy, Heer van Speyck. dezelfde. erfgenamen van Gerrit van Renoy. Mr. Jan van Brielis mit glintinge. Maerten Martijnsz., timmerman. I Weduwe van Maerten Martijnsz. Dirck Jacobsz., mandemacker. dezelfde. Mr. Dirck Heynricksz. van der Waert, procureur. Weduwe van Mr. Dirck v. d. Waert.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 106