NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 92 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 'T ZUYTEYNDE OOST ZIJDE (Wagenstraat) beginnende by de Spoeystraet. Barent Ottensz., kistemacker. dezelfde. H 1561 1565 1567 H 1565 H 1563 H 1565 H 1565 H 1580 H 1561 H 1567 H 1567 H 1568 H 1580 H 1561 Mr. Aernt de Haen Jansz., houfsmit. dezelfde. Huych Cornelisz., glaesmacker. dezelfde. Adriaen Aertsz., lindewever. dezelfde. Katerina Cuepers. dezelfde. Hendrick Jacobsz. Maritgen Jansdr., weduwe Jan Adriaensz., timmerman, dezelfde. Trijntgen Jacobsdr. Erfgenamen van Jacob Maertensz. Mr. Cornells Barthoutsz. mit ganck. Dirck van Meerkerck. Jan Adriaensz., timmerman, dezelfde. Cornells Coensz. Messing, dezelfde. Heer Gerrit Jansz., cannunick, houckhuys. dezelfde dc Zevensterrc. H 1568 Willem Jansz. Schouten, auditeur. Huys van Mr. Rutgert. Aem Pietersz., timmerman, dezelfde. van Jacob Jansz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 107