IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 93 845 846 847 848 849 de gemeene Ververij. 850 852 854 855 856 857 858 in den gulden Roem. H 1569 H 1566 H H566 H 1562 1565 H 1562 1569 H 1569 H 1560 1563 H 1567 Hr. Cornelis Dircksz. Deym. Willem Schouten, auditeur. Hr. Pieter Pietersz. Anthonis Plumeon, deurwaerder. dezelfde. Jan Reymbrantsz. Mr. Aernt Huygesz. dezelfde. Mr. Aernt Huygesz. Adriana Huygesdr. Michiel Loufs. Ludolf Michielsz. Gerrit Lambrechtsz. Adriaen Jacobsz., brandewijnman. dezelfde. Heynrick Claesz., backer, dezelfde. Adriaen Jacobsz., brandewijnman. dezelfde. 1583 H 1562 1568 H 1568 853 H 1567 H 1567 Weduwe van Cornelis Jansz. van Montfoort. dezelfde. Fransken, weduwe van Jan Splinter, dezelfde. Jan van Scagen. Jacob Jansz. van Schagen. Jhr. Dirick Snoe. Jhr. Dirck Sonoy, (Bekend figuur uit den tijd der Hervorming), dezelfde. Michiel Loufs, 2 cameren. dezelfde. Weduwe van Michiel Loufs. Jacob Jacobsz. de Cat. dezelfde, de Cath H 1563 851 I H 1567

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 108