I NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 94 859 860 861 862 863 864 865 866 866a 867 i 868 869 Gerrit Cornelisz. Wochen. H 870 871 Willebrort Meusz., bleycker. dezelfde. H 1568 H 1566 H 1564 H 1564 H 1564 1566 1571 H 1564 1566 H 1561 1561 1580 1561 1580 H 1564 H 1562 H 1562 H 1567 Bouwens Meusz., een huys genaemd Couwenhove. Adam Claesz. van Westerbeeck, Couwenhoven. Jan en Cornells Jorisz. tot Rijssick. dezelfde. Pieter de Vryes, apothecker. Pieter Willemz. de Vryes, scepen. ’T ZUYTEYNDE WEST ZIJDE over de St. Anthonisbrugge en verder. Pieter Jansz., houtsager, uyterste earner (laatste huys). dezelfde. Jacob Aertsz., wyelmacker, houckhuys. dezelfde, over de St. Anthonisbrugge. Florys Hermansz., houckhuys. Adriaen Allewijnsz., brouwer. Herpert Gerritsz., backer. Jan Stevensz., backer. Thomas Cornelisz. van Boven. dezelfde. Hendrick Jansz., scrijnwerker. Neeltgen, Pyer Symonsdr. Neeltgen van Utrecht. Aernt Heynrickz., in 3 perceelen. dezelfde. Cornelis Zegersz. Cornells Dominions Vleyshouwer. Tuyn van Pieter Jacobsz. Tuyn afkomstig van Pieter Jacobsz, houck Padmoes. Willebrort Meusz., een huys mit bleeckvelt. dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 109