TWEE VORSTELIJKE DOODEN. 2 be- W. MOLL. voor het Jaarboek in 1932 gepaard gaan met een langstellend woord over de kaart. Versch ligt ons nog in het geheugen, dat Z.K.H. op 18 April 1933 in ons midden de herdenking van Prins Willem van Oranje heeft medegevierd. Zoo heeft onze Vereeniging nog wel bijzondere reden met dankbaarheid de beide heengegane Vorsten te her denken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 11