I IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 95 buys mit poort. 872 873 874 875 876 877 de Roscam. 878 879 H 880 881 882 883 884 885 886 H 1565 H 1562 1572 H 1567 H 1572 Allert Rommertsz., wagenaer. Thomas Cornelisz. Vincent Jansz., blockmacker. Heer Willem en Melchior Vincentszoonen. Anna Cats. Jan Jacobsz., houtsager. dezelfde H 1564 H 1562 1564 H 1564 1567 H 1562 1567 H 1570 H 1570 H 1568 H 1567 1567 H 1567 H 1572 Weduwe van Adriaen Heynrickz. Smout. Kinderen van Adriaen Heynrickz. Smout. Cornells Dircksz., wyelmacker. dezelfde. Anna Cats, een Jacob de Cath. Pieter Zeghers, vleyshouwer. Weduwe van Adriaen Heynrickz. Smout, dezelfde. Jan Jacobsz., houtsager. Thomas Cornelisz. van Boven, dezelfde. Weduwe van Adriaens Aemsz. dezelfde. Pieter Pietersz., houtsager. Claes IJsbrantsz., deurwaerder. Allert Rommersz. Wagenaer. Pieter Meusz. Ozyers Pietersz., dezelfde, Pieter Meusz. Joris Cornelisz. uit de Gulden Arent, dezelfde. Joost Willemsz. Verleek, dezelfde. Claes IJsbrantsz. Joost Willemsz., cooman. wyelmacker, bij St. Anthonisbrugge. houckhuys-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 110