NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 96 891 1570 892 893 11570 895 896 897 1589 898 899 Wijnen Nyeveen is waarsch. Sebastiaen Aelbrechtsz., backer, dezelfde. H 1564 H 1570 H 1564 H 1561 H 1565 Cornells Fransz. Oliviers, dezelfde. Jan Heynricksz. Buck, dezelfde. Jan Claesz., timmerman. Michiel Willemsz. dezelfde. Cornelis Bruynsz., houck raempoort. Cornells Pauwelsz. en Elisabeth Michielsdr. H 1565 887 H Cornelis Coensz. Messing. 1560' Cornelis Cornelissz. v. der Horst. H 1562 1570 894 I H en Dr. Hugo van van Nyeveen. 1560' Cornelis Cornelissz. 888 i H Heynrick Jansz., scoelapper. 1568 Weduwe van Heyndrick Jansz. 889 H Jhr. Loeys 1563 Joost Willemsz. 890 H Joost Willemsz. van de Leek, bode. 1563 dezelfde. 15701 Engelbrecht Jansz., snijder. H Baernt Heynricksz. Vos. dezelfde. van Seraets, baljuw. van de Leek of Verleek zie 885. Weduwe van Adriaen Baerntsz. dezelfde of Heynricasz. Mr. Hugo van Wijnen, doctoir. 1) Dr. Hugo van Nyeveen, Zie Haagsche Courant 24/2. 34, pag. 1. Weduwe van Hugo Cornelis Zeegersz. Vleyshouwer. dezelfde. Mr. Hugo van dezelfde persoon.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 111