I IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 97 900 901 902 903 d. Wed. H 904 905 906 907 908 909 910 911 H 912 H 913 7 H 1561 1565 1577 H 1565 H 1562 1570 1577 H 1562 1577 H 1577 H 1561 1577 H 1561 Weduwe dezelfde. Olof Coenraetsz. dezelfde. Jan Cornelisz., backer, dezelfde. Dirck Lodewijcksz., vleyshouwer. dezelfde. Jan Jansz., smit. Weduwe van Jan Jansz. Weduwe van Claes IJsbrantsz. dezelfde, erfgenamen Maerten Deym Jorisz. Neeltgen Govertsdr., weduwe Claes Jorisz., timmerman. Cornells Maertensz. Croeyll. dezelfde. dezelfde. Adriaen Dircksz.. glasemacker. dezelfde. Erfgenamen dezelfden. Willem Jorisz., deurwaerder. dezelfde. H 1561 H 1563 DE VOLDERSLAEN WESTZIJDE (later de Voldersgracht). Pieter Meussen. H H 1563 van Evert Aertsz., smit. van Claes IJsbrantsz. van Govert Mathijsz. Gerrit Jansz., wever. Cornells Jansz. alias Loesduynen. Willem Perchijn, wever, dezelfde. van Hansgen van Waert.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 112