Jan Tol. IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 99 Adriaen Adriaensz. 930 H 931 Gerrit van Renoy, Heer 932 H 933 937 939 940 H 941 H 942 H 943 H 944 H 945 946 I I 935- 36 H 1565 1568 H 1570 H 1560 1568 H 1568 H 1563 H 1565 H 1565 1568 H 1570 H 1569 Gerrit Willemsz., 2 cameren, Heer Huych Jansz., cameren. Gerrit Cornelisz. alias Cleyn Jan. dezelfde, stal en erf. DE VOLDERSLAEN OOST ZIJDE (thans de Voldersgracht). Gerrit Cornelisz. Cleyn Jan. dezelfde. van Speyck, 2 camerkens. Agatha Danielsdr., weduwe van Jacob Goessens. Mr. Cornelis Barthoutsz. Apolonia Jansdr., weduwe van dezelfde. Mr. Huyck Jansz., priester. Willem Pauwelsz. alias Joncker. dezelfde. Gerrit Cornelisz. Claes Willemsz. Franchoys v. d. Laeck. Jan Clemensz., bontwerker, poort of steeg. Jan Clemens, huyskens. Weduwe van Jan Clemensz., 4 cameren. Adriaen Benninck en Cornelis van der Heyde. Gerrit Cornelisz. Cleyn Jan. Gerrit Cornelisz. Cleyn Jan. Aelgen Dircksdr. Adriaen Dirckz. Engelsman. Adriaen Dirckz. Engelsman. I dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 114