NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 100 947 948 949 950 951 952 953 954 Gerrit Olofsz., 4 cameren. 955 1568 956 d. gracht. 957 958 H 1561 H 1561 1572 H 1571 H 1571 1561 1568 H 1565 H 1565 Adriaen Aertsz. dezelfde. Marie Bucken, weduwe van Claes dezelfde. Marie Bockgen (dezelfde). en Cornells Pietersz. Thyelman Jansz., wever, dezelfde. van der Goude. Cornells Allertsz. Katrijn Willemsdr. Weduwe van Anthony Aerts, houck V. dezelfde. H I 1569 H 1563 1573 H I Adriaen Mathijsz. 1561 dezelfde. 1573! Rommert Pietersz. Cornells Cornelisz., vellewasscher. dezelfde, een vervallen huys. 1573 Jan Claesz., timmerman. H Coppen Cornelisz. 1560; dezelfde. 1572. Zymon Cornelisz. Pijns. Maritgen Jansdr., yutdraagster in de Pooten. Heer Jan Willemsz. Heijnrick Jansz. Joris Cornelisz. uit den Gulden Aernt. dezelfde. Joris Cornelisz. uit den Gulden Aernt. Poort van Joris tuyn. H 1 Gerrit Olofsz. 1580; erfgenamen van DE VOLDERSGRACHT NOORT ZIJDE (thans de Gedempte Gracht). 1561 Cornells Dircasz. Groenevelt, een earner, dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 115