I H 1564 11578 I H IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 101 959 960 961 962 963 964 '1570 967 968 Philips Jansz. 969 970 1563 1567 H 1565 1573 H 1561 1573 H 1563 1573 H 1566 Gijsenburch. Jacob Cornelisz., voider, dezelfde. Franchoys van de Laeck. H 1561 1570 H 1570 1570 Maritgen Pietersdr. Cornells Jacobsz. man Jacob Jacobsz. de Cath. dezelfde. VOLDERSGRACHT ZUYT ZIJDE beginnende aan St. Anthonis brugge. Heynrick Claesz.. backer, dezelfde. dezelfde. H 1566 965 11566 Lauris Pietersz., Molenaer. Maritgen Laurisdr. Fijtgen Jansdr., tapster. Philip Jansz. Erfgenamen van Sebastiaen Willemsz., bode, dezelfde. Adriaen van van Maritgen Pietersdr. 966 I H 1571 1578 L Willem Heynrickz., coster, erfgenamen van Willem Heynrickz. Jannetgen Willemsdr. Maritgen en Baefgen, Nicasius dochteren. Cristoffel Heynrickz., wever, dezelfde. Claes Philippusz., wollewever. dezelfde. Weduwe van Claes Philippusz. Arent Jansz. in de Pau, 2 cameren. dezelfde 2 huyskens. Erfgenamen van Jan Jansz. Bom, 2 huyskens. Jan Willemsz. Proper. dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 116