NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 102 971 972 973 974 975 de gulden Passer. 976 977 978 979 980 981 982 H 1565 1578 H 1570 H 1570 H 1570 1571 H 1563 1570 1571 H 1570 H 1569 H 1560 1569 H 1563 1569 H 1569 H 1563 1569 H 1563 1565 1578 Heijnrick Jansz., kistemacker. dezelfde. Claes Thonisz., wollewever. dezelfde. Job Jansz., volder, dezelfde. Dirck Olofsz., drapenier. dezelfde. Govert Jansz., linnewever. Cornells Jansz. Witteboll. Dirck Olofsz., volder. Hansken van Waert. Weduwe van Jan de Waert. Jan de Waerts doch teren. Wollebrant Florysz. Mr. Vrederick Verhorst, advocaet. dezelfde. Florys Claesz., timmerman, dezelfde. Jacob Coenraetsz. dezelfde. Pieter Philippusz. dezelfde. Weduwe Adriaen Jansz. in de Pau. Jacob Jansz., smit. Allert Cornelisz., scipper. dezelfde. Jacob Jacobsz. de Cath, vleyshouwer. Thomas Gerritsz., scipper. Gijsbrecht Jansz. Cornelis Danielsz. Pieter Adriaensz. van Pieter Philippusz. Jan Dirckz. en Erfgenamen van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 117