NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 104 9971 998 Maroyen. 999 H 1000 H 1001 H 1002: H 1003 T PADMOES NOORT ZIJDE Franchoys van de Laeck. achter zijn huys. 1007 1563 1008 H 1561 1564| H 1563 H 1564 H 1564 Allert Cornelisz. Jacob de Cath H 1562: 1009! Mr. Cornells Barthoutsz. dezelfde. Willem Jansz. van i Jacob Vredericksz. Jacob Herweyer. Jacob Herweyer. Jacob Herweyer. Jacob Herweyer. dezelfde. van Cornelis Barthoutsz. 2 cameren. Joris Dirckz. van Delft. Mr. Cornelis Barthoutsz. 1004) 1561 Tuyn van 1571 hetzelfde. 1005) 1569; Tuyn van 1571 hetzelfde van 1006 1569 Allerts huys. 1571 erfgenamen Boomgaert van Cornelis Barthoutsz. 1578: Barthouts cameren of armenhuyskens. Claes Doesz., kaersmackei' dezelfde, aan Cornelis Barthoutsz. i Jacob Vredricksz. dezelfde. 1 Cornelis Barthoutsz. De numero’s 1006-7-8 en 9, zijn aangeduid op de plaats van het oudste Hofje van den Haag n.m. de Cornelis Barthouts woningen met de St. Jacobscapelle, zie hierover Jaarboek 1916, blz. 138. De juiste plaats van deze kapel, die zeer klein zal ge- weest zijn, is niet vast te stellen, doch waarschijnlijk op de juiste plaats aangegeven op mijn kaart, zie Jaarboek 1932.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 119