IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 105 1010 1011 1013 van 1014 H 1015 van Floris Claesz. 1016 van Floris Claesz. 1017 H van Floris Claesz. 1018 van 1019 1020 in St. Andryes. 1021 in Wassenaer. H 1569 H 1569 H 1565 H 1565 H 1563 H 1564 Heynrick Vranckensz. alias Wilthemdoen, decker, dezelfde. Wouter Jacobsz., snijder, dezelfde, cooman. Erfgenamen Erfgenamen dezelfden. Erfgenamen dezelfden. Erfgenamen dezelfden. H 1562 1569 H 1564 Heynrick Pietersz. dezelfde Dirck Joosten van Strevelant. dezelfde in den Haen ook genaamd de Bierstelle. Jhr. Pieter van Halmale. Frans Pietersz. dezelfde. 1022 en H 1560 1023 1563 1567 H 1562 11564 1012 H 1563 Mr. Aernt Zymonsz., barbier, dezelfde. DE SPOEYEVAERT WESTZIJDE (thans het Spui). beginnende aan de Capelle (Kapelsbrug). Jan Mathysz., scrienwerker, een camerken. Weduwe van Jan Mathysz. Jacob Vredrickz, scoemacker. dezelfde. Lenert Claesz. Erfgenamen van Floris Claesz. Erfgenamen van Floris Claesz.. een tuyn. dezelfden Floris Claesz., een earner.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 120