11566 NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 108 1049 1050 de Witte Valek. 1051 in St. Jeroen. 1057 1058 1059 1060 H 1562 1569 Adriaen Florisz. Couck. dezelfde. van Floris Claesz., timmerman op 't Hof. cameren. H Cornelis Pietersz., procureursdienaer. 1569 Arent Pietersz. Weduwe van Aert Pyer Boeyen. dezelfde. Pieter Willemsz., backer Weduwe van Gerrit Hugosz. Jacob Pietersz. Hartgen dezelfde. erfgenamen van Pieter Boeyen. Jan Claesz., scuytvoerder. dezelfde. dezelfde. H Jannetgen Dircksdr. Vercken. 1563. Jannetgen Cley. H Fredrick Weynantsz., kruyer. 1566; dezelfde. H Erfgenamen 1566 dezelfde, 2 Pieter Heymans, biervoerder. dezelfde. Willem Claesz., sceepmacker. Wijlen Willem Claesz. Weduwe van Cors Ozyersz., houckhuys. dezelfde. Weduwe en weeskinderen van Cors Ozyersz. H 1564 1566 1577 10611 H 1564 1577 1056| H 1561 1578 H 1562 1569 1052; H 1053! H 1562 1566 1054 H 15661 1578; 1055' H Weduwe !1561 dezelfde. 1578 van Maritgen Cley. van Pieter Boeyen. Mr. Jan van Ouwen. Brouwerij van Jan van Ouwen. Dirck Joosten van Strevelant. Weduwe van Pieter Boeyen genaemt Maritgen Cley. dezelfde, erfgenamen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 123