IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 109 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 H H H Gerrit Symonsz., 2 huyskens. Jan Barentsz. Pieter Heymansz., 2 huyskens. H 1563 1566 1571 H 1562 1563 1571 H 1563 1571 H 1560 Vranck Heynricksz., scipper. dezelfde, aan Gerrit Pauwelsz., houck Padmos. Joris Gerritsz. en Pieter Pauwelsz. Pieter Pauwelsz., wagenaer. Weduwe van Pieter Michielsz. dezelfde. Vranck Heynricksz., scipper. Doe Herpertsz., scipper. Jan Thonisz. dezelfde. Pieter Willemsz., backer. Rochus Aerntsz. Adriaen Heynricksz., baljuwsdienaer. dezelfde. Pieter Willemsz., backer. Jan Pietersz., backer. Weduwe van Cornelis Claesz. dezelfde. Adriaen Pietersz. Weduwe dezelfde. H 1560 1562 1571 H 1560 H 1560 1563 1571 H 1563 1571 H 1570 van Barent Pietersz. Jacob Gerritsz., scuytvoerder. dezelfde. Weduwe van Jacob Gerritsz. Elisabeth Greuvers, weduwe. Jacob Gerritsz. Gerrit Worreboutsz., hordenbreyer. Weduwe van Gerrit Worre De volgende perceelcn W.Z. van ,,’t Spoeye” in de rich ting naar het Zieken komen niet op de kaart voor.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 124