IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. Ill 1072 2 huysen. 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 H in 1578 in de Steur. 1081 1082 1083 H 1560 1577 H 1562 1565 1570 H 1562 1566 H 1563 1577 H 1560 1577 Lenert Maertsz. Cruyll. 1569 dezelfde H 1569 H 1565 Heer Joris Joostensz., priester an 't Hof. Joost Pauwelsz., drapenier. Weduwe van Joost Pauwelsz. Dirck Jacobsz., mandemacker, dezelfde. Claes Dircksz., mandemacker. Joost Pouwelsz. dezelfde. Cornells Cornelisz., viscoper, erfgenamen. Leonard Gerritsz., snijder. dezelfde. dezelfde. Weduwe van dezelfde, H 1565 1570 H 1566 H 1561 1563 1566 Pieter Huybrechtsz., deurwaerder. dezelfde. Anthonis Nicasius van Flory, 2 huysen. dezelfde. Jan Adriaensz. Louys Rattaller, comissaris van de Camer van Reckeninghe. H Koen Olofsz., landmeter. 1569, dezelfde, deyn huys. Koen Olofsz., landmeter, dezelfde. Pieter Egelsz. gen. Maritgen Dircksdr. samen met Maritgen Pietersdr. Cornells van Aecken. dezelfde. Weduwe van Cornells van Aecken met vishuse. Jonge Cornells van Aecken met vishuys. Katrina van Gelder, 2 huysen. dezelfde in 1578 den Bonten Os. Katrijne Jansdr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 126