IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 115 1123 Louys Weylant. 1124 1125 1126 4 huysen. deurwaerder van de Groote Raed van Mechelen. Roelant Jansz., pastijbacker. 1128 1129 Maria in Gallilea, 1130! H 1131 1132 1133 1134 1135 H 1127! H ’1568 H 1564 H 1562 1566 H 1562 1566 H 1561 1569 H 1569 H 1562 H 1563 1568 H 1568 H 1564 Maria Vossen, 2 huysen. dezelfde. Eeuwout Jorisz. Maria Vossen. dezelfde. Pieter Evertsz., glasmacker dezelfde Agnies Dircksdr. Adriaen Jansz., Weeskinderen van Roelant Jansz. Bastiaen Adriaensz., susterenknecht. Maritgen Jansdr., uytdraagster. dezelfde. I H 1568 1571 Maria Vossen. Dignum Voss, weduwe van Maria Vossen. de Susteren, van convent, na de Hervorming gesloopt 1576. Jacob Jansz., houtsager, houckhuys. dezellfde. Pieter Key Gerritsz. dezelfde. Adriaen Dirckz Gordyn. Dirck Maertensz., valckenyer. Weduwe van Dirck Maertensz. Zyer Zyersz met de Weduwe van Pouwels Sevenbroot. Dirck Sevenbroot, „buys afkomstig van”. Adriaen Bennick. DE NOORTZIJDE VAN DE POOTEN beginnende van af het Bosch. Erfgenamen van Katrijn Symonsdr., weduwe van Dirck Jansz. Boll.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 130