NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 116 1136 H ’t Craayennest. 1141 Heythoven, advocaet. 1142 1143 1144 in Thijlingen. 1146 H 1147 H OP ’T BUYTENHOF. Mr. Jan Plumeon. 1137 1561 1578 1138 1565 1568 1139 1561 1568 1148 1554 1578 H 1561 1571 H 1571 H 1571 1582 Claes Sijbrantsz. Willem van Dam, secretaris. Heythoven, advocaet. Joris Ottensz., deurwaerder. Elisabet Bruynen, huys en erf op Joris Ottensz., deurwaerder. Jacob Claesz. dezelfde Mr. Jan Plumeon. Cornelis Claesz., schilder. Davidt Cornelisz. 't Bleeckvelt achter de Cappelle. *t Heek. de Witte Molen. H 1542 1571 1140 1561 1565 1571 1145 1561 1566 ACHTER DE ST. MARIACAPELLE op de Capelsbrugge. Mr. Jan Huybrechtsz., sangmeester. dezelfde. Adriaen van Tobias Jansz. huysinge genaemd dezelfde Hr. Jan Huybrechtsz., sangmeester. dezelfde. Barent Barentsz., minnesanger. Trijntgen Nannincks, houckhuys. dezelfde. Adriaen van Huys en Boomgaert van Jan Splinter. Fransken Jacob Heynricksz. Splinter Willem van Dam's erf. dezelfde. Weduwe van den Heer Heyman van de Kethel, 4 perceelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 131