IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 117 DE PLAETS ZUYTZIJDE. 1150 in de Pelicaen. 1151 1152 1153 1154 1155 in Gorchum. 1156 1157 1158 1159 1160 Dam, secretaris. 1161 i 1162 1149 1570 1578 H 1570 1578 H 1578 H 1578 H 1578 H 1567 1578 H 1562 Pieter Gillesz. Kiggelaer. dezelfde. Jan Pietersz., barbier. dezelfde. Reynier Pauwelsz., 1578 Pieter Jansz. Brusselaer, controleur. Johan de Rivière, procureur. Evert de snijder. dezelfde. Claes Jansz., bouckbinder. dezelfde. Marie Vossen. dezelfde Herberg in Gorchum. Evert Sanders, cleermacker. dezelfde. Mr. Jan Dimmer, advocaet. dezelfde. Floris van Dam. dezelfde. Andryes de smit. Andryes Huybertz., smit. dezelfde. Joost Millinck. dezelfde. H 1570 H 1570 H 1578 H 1562 H 1562 H 1562 H 1562 1581 Willem van dezelfde. Willem Symonsz. Grietgen Gerritsdr. van Neck. Jan Doublet, procureur. Weduwe van Jan Doublet gen. Anneken van Dam.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 132