9 NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 118 1163 1164 Adriaen Percijn. 1165 den Draecke. 1166 Weduwe de Sterre. 1167 1168 1169 H 1170 1171 1171a 1172 H 1570 H 1559 1565 H 1557 1570 H 1568 1570 H 1568 H 1563 1565 H 1564 1581 H 1565 1566 1570 H 1563 1565 1570 H 1565 TOURNOYVELT OFTE KNEUTERDIJCK. Hertog Erick van Brunswijck. dezelfde. dezelfde. Mr. Thomas Brandelyn. Huys van den Abt van Egmond. Mr. Cornelis van Weldam. Jonckvrouw van Weldam. Otto van Egmont. Mr. Cornelis van Alckemade, uitkomende in de steeg. Joachym Cornelisz. van Myerop, houckhuys. Cornelis van Nyenburch, raedt ordinaris van 't Hof. Erfgenamen van Cornelis van Nyenburg. DE PLAETS NOORTZIJDE. Pieter van Ness, procureur. Wijlen Claes van Ness. Jvr. Hessel Muylertsz., huysvrouw van Jacob van Wijngaerden. Kinderen van Gilles van Soutelande. dezelfde. Marie Vossen, weduwe van Mr. Jan Dimmer, raedt. Claes Jansz. (Percijn), rentmeester. Hypolytus Percijn, president van Utrecht. Johan Hypolytusz. Percijn Claes Jansz. (Percijn). van Jan Heynricksz. Percyn Claes Jansz. (Percijn). Weduwe van Nicolaes Jansz. (Percijn). Gijsbrecht van Hogendorp, advocaet. Mr. Cornelis van Alckemade. Jacob van Alckemade. Thomas de Coninck. Weduwe van Thomas de Coninck.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 133