f IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 119 Dam. 1173 1174 1175 1173a 1176 den Doornboom. 1175a 1177 1178 1179 1180 I 1181 H Mr. Cornells Suys, Heer van Rijswyck 1570' dezelfde. H 1571 H 1561 1570 H 1561 1570 H 1563 1577 H 1563 H 1563 H 1560 1563 1564 H 1561 1569 H 1565 1581 H 1565 1581 1 waarschijnlijk een zelfde persoon. Splinter van Hr. Splinter Erfgenamen Claes van dezelfde. Adriaen Jacobsz. Lanella, procureur. Aernt Coobel. Mr. Anthonis Houfslag, advocaet. Mr. Aernt Coobel, rentmeester, dezelfde. Weduwe van Aernt Coobel. DE KNEUTERDIJCK OOST ZIJDE. Marcelis Adriaensz. dezelfde, nu van Mr. Heynrick Zuyderbeeck. Marcelis Adriaensz. dezelfde. Arragom. van Hargen, Heer van Oosterwijck. van den Heer van Oosterwyck. Mr. Heynrick Vergoer, docktoir Mr. Heynrick Zuyderbeeck, docktoir Mr. Heynrick van Goor, docktoir Pauwels Aerntsz. Voss- Joost Millinck, houckhuys. Jan Voss, procureur. dezelfde. Cornells van Haeften, procureur, dezelfde, advocaet. Erfgenamen van Cornells van Haeften. Mr. Gerrit Vrietijers. Gerrit Urbany. Erfgenamen van Gerrit Urbany. 'T VOORHOUT NOORT ZIJDE beginnende aan de Kneuterdijck. en President van Hollant.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 134