NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 120 1183 1184 Wijngaerden. Charles 't Serclaes. 1188 1189 Baersdorp, advocaet. 1190 Baersdorp. procureur. 1192 Noortwijck. 't Huys van Aremberg. hetzelfde. H 1560 1562 1564 1578 H 1570 Adriaen Sandelijn. Adriaen van Swyeten. dezelfde. Heer Galem Seghers, Heer van Wassenhove. Guillaume Seghers. Nicolaes van der Laen, gehuwd met Jvr. v. Wassenhove. Jan Hanneman. dezelfde. 't Huys van Wassenaer. hetzelfde. H 1562 1564 11911 H 1560 1570 H 1560 1565 1581 H 1565 1570 H 1570 1185 H 1562 1567 1186| H 1562 1570 11871 H 11560 1570 Jan van dezelfde. Willem van Baersdorp. Kinderen van Mr. Floris Oem van Jhr. Charles 't Serclaes. Jhr. Gijsbrecht van Hogendorp en 't Huys van Borselen. Franchoys de Cocq van Opijnen en Jaques de la Torre, dezelfde. dezelfde. 11821 H 11579 Willem van dezelfde. Hyronymus van den Borre, raedsheer. Weduwe van Aernt van Duyvenvoirde. Johan van Duyvenvoirde. Anthony Duyck, baliu van Gijsbrecht Duyck. Mr. Huygh Jansz. Mr. Dominicus Boot, raedt. Jacob Coppier, Heer van Calslagen. Jhr. Johan van Paffenrode.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 135