i IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 121 1193 Wijngaerden. 1194 1195 1196 1197 1198 1199 H 1200 1201 1202 1203 1204 1205 H 1569 1571 H 1561 1568 H 1562 1570 H 1569 1571 H 1569 H 1565 1583 H 1568 H 1577 H 1568 Aernt Cornelisz. van IJsselsteyn. Lambrecht van Outshoorn. dezelfde. Marie Duynmeyers. dezelfde. Cornells Jansz. Muyser. Claes Reyersz. Gerrit Jansz., huys Jacob Barentsz., snijder, dezelfde. Vincent Wouters., aan den Denneweg. dezelfde. H 1565 1570 H 1570 H 1561 1571 De Barnadijten tot Heemstede. Weduwe van Frans van Roon. dezelfde, gen. Jvr. Johanna van Mr. Cornelis dezelfde, van Claes Jansz. Pieter Jansz., timmerman. Weduwe van Pieter Jansz. Aelbrecht Huygh Jansz., priester. Hr. Dirck Jorisz., in den Engel. Swart Jansz. en kinderen. Pauwels Jansz. Heer van Wassenhove. Jhr. Oem van Wijngaerden (Gijsbrecht) Heer v. Wassenhove. Laurens van den Bronckhorst, Heer van Bleyswijck. van Amerongen. presbyter. Andrees Hubertsz., smit op 't Hof. Maerten van Naerden. Cornelis van Mierop, ontvanger-generaal. 6 Camerkens voor oude vrouwkens. de Heilige Geestcameren. dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 136