I IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 123 1215 Ghent Aerntsz. de Vet. H i Gherit A 1569 dezelfde. 1216 1217 1218 H 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 H Phillippus Jorisz., linnewever. 1569 dezelfde. H 1563 1568 H 1561 1562 1562 1570 H 1563 1570 H 1561 1565 H 1565 1570 H 1570 H 1570 Aecht Arentsdr. Heilige Geest, hetzelfde. Andrees Jorisz., linnewever. dezelfde. Maerten Jacobsz., boswachter. Cornelis Gerritsz. alias t Sotgen. dezelfde, linnewever. Rochus Maertensz. Pieter Maertsz. dezelfde. H Cornelis Reyers. alias Plockhoen. dezelfde. Heer Jan Willemsz., priester. H Jacob Jansz., wagenaer. 1565 Weduwe van Jacob Jansz. 1569! Adriaen Jacobsz. en Magtheld Reijersdr. Adriaen Hugosz. 1563: dezelfde. 1568 Sebastiaen Adriaensz. 1569 Pieter Jansz., snijder. 1219; Jan Cornelisz. Dirck Joppensz. Jop Dircasz., wagenaer. IJsbrant Matthysz. Thonis Willemsz., duynmeyer. Joris Jansz. I Dirick Jacobsz.. cramer. 1 dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 138