IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 127 1264a Erfgenamen 1265 1266 Benthuysen. 1267 der Does, reckenmeester. 1270 1271 1272 DE VIJVERBERG beginnende aan de Kneuterdijck. 1264 1561 1569 H 11563 H 4565 H H 1562 1586 1560 H 1570 1581 H 1566 1580 Heynrick Cruesinck Heer dezelfde. Heer Jan van Duvenvoirde, Heer van Warmont. H 1566 1562 H 1562 1580 1561 1565 1570 12681 H 1565 1580 1269 Die Graeffinne t Huys van hetzelfde. van Egmont, houckhuys Vijverberg. Egmont. Reijer van dezelfde, dezelfde. van Jvr. Clementia Jacobsdr. Katrijn Cornelisdr. van Barbera Hanneman. Weduwe van Jacob van Duyvenvoirde. Weduwe van Heynrick Jansz. Percijn met Pieter Percijn. Jacob Percijn. Eerst 2 huysen Hooge Nieustraet Zuytzijde. Jan Vos, procureur. Mr. Cornelis van den Capelie. Mr. Jasper Lievensz., raedt. Huych de Groot, in 1572 Seer. v. Lumey. Huych de Groot, Secretaris van ’t Hof. Weduwe van Jacob Meester. Weduwe van Jacob Meyster genaamd Ena Claesdr. Martijn Meyster. Mr. Jan Dimmer, advocaet. Mr. Nicasius Hannemann. dezelfde. Erfgenamen van Jacob Meyster. Mr. Adriaen Brasser, advocaet. dezelfde. Erfgenamen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 142