DE OUDENBURG ONDER MONSTER. 6 van den Madeweg tot Gaan wij nu na, waar wij dit land hebben te zoeken en waar bijgevolg de Oudenburg ongeveer moet heb ben gestaan, dan blijken de in de tweede helft der 16e eeuw en een weinig later vervaardigde kaartboeken van de kloostergoederen van Rijnsburg, Loosduinen en Leeuwenhorst, berustende in het Algemeen Rijksarchief, ons van het grootste nut te zijn. Wij vinden daarin tel kens de Oudenborgerlaen geteekend, welke liep van den Madeweg naar den Heerweg en daaroverheen tot den Rijnweg. Toetsen wij deze situatie-teekeningen aan de groote kaart van Delfland uit den jare 1712, dan kost het geenerlei moeite daarop de Oude Burger Laen of Oorber Laen terug te vinden, en bij vergelijking met het in den aanvang gememoreerde kaartje van den heer Pabon, waarop de Rijnweg is aangegeven, zien wij, dat de Oudenburgerlaan thans nog Oorberlaan gehee- ten1) op den Heerweg uitkomt bijna ter plaatse, waar de heer Pabon ongeveer halverwege Monster en Loosduinen Rijnweg en Heerweg doet samenvallen. De Oudenburg is dus te zoeken, van den Haag komende, voorbij Ockenburg en wel omtrent Solleveld. Deze laan was in haar geheel, d.w.z. den Rijnweg, ongeveer 1% K.M. lang.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 16