J ST. JORISDOELEN TE ’S-GRAVENHAGE. 145 10 Gesch. en Kunst, Zuid-Holland. De van 1753 (afb. 7) geeft echter nog J) Voorl. lijst v. d. Mon. v. gravure van P. C. La Fargue den ouden toestand. 1750 werd deze gevelverdeeling gehandhaafd en nog heden ten dage staat daar vóór het oude Doelen- torentje, bij de in de wisseling der jaargetijden geurende en kleurende lindeboomen van het oude Voorhout, de dam van den gevel der Twentsche Bank als een zwij gende getuige van de veete tusschen de beide Broeder schappen en het wijze beleid der heeren van de Ree- keninge. De gevels der twee heerenhuizen zijn in hun ver moedelijk oorsponkelijken toestand nog te zien op een gravure van 1753 door P. C. la Fargue (afb. 7), thans hebben zij een 18e en 19e eeuwsch karakter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 167