DE AAP VAN 1777. 155 museum gereed zal wezen, wordt De Aap daar opge nomen in de afdeeling achttiend’ eeuwsche Haagsche schilderkunst, waar het doek uitnemend op zijn plaats zal blijken en stellig niet zal nalaten de aandacht van velen te trekken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 179