I. s-Gra- OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFT-ARTIKELEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE IN 1933 VERSCHENEN, VOOR ZOOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN. en uitbreiding een feest van van de Nieuwe of Lit- bouwen en bouwers. a. Plaatsbeschrijving en gebouwen. Stedebouw en Kunst en ..commissiën-wee in de Resi dentie door L. H. E. van Hylckama Vlieg. Geïllustreerd Boekwerk „Gemeentewerken van venhage De Dalton H.B.S. aan den Aronskelkweg door Bur ger, architect. Wij bouwen, le jg. no. 19. De nieuwe Dalton H. B.S. te 's-Gravenhage door Dr. W. F. de Groot, Directeur der H. B. S. Wij bouwen, 1 e jg. no. 19. De verbouwing téraire Sociëteit, Clubkroniek, Juni no. 1. De centrale verwarming, kunstmatige ventilatie en warmwatervoorziening in het gebouw der Nieuwe of Lit téraire Sociëteit aan het Plein te 's-Gravenhage door Fred. C. Smets. Clubkroniek, 8e jg. no. 10. Levensverzekeringsgebouw O.L.V.E.H. in Den Haag, architect Jan Wils door Prof. Ir. J. G. Wattjes. Het Bouwbedrijf, 10e jg. no. 6. t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 184